SAORI KANDA

VIVIENNE TAM × SAORI KANDA Fashion Meets Art 2010
MU/DJ TARO D/Shigeki Kurimoto